BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Katarzyna
Title
Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle zarządzania jakością
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 9, s. 4-8, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Doskonalenie zarządzania
Quality management, Corporate Social Responsibility (CSR), Management development
Note
Zawiera rysunek: [1] Kryteria odpowiedzialności społecznej. Zawiera tabele: [1] Wymiary zaufania organizacyjnego, [2] Profil kadry kierowniczej, [3] Charakterystyka etapów kształtowania relacji, [4] Czynniki i efekty relacji opartych na zaufaniu
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia zarządzania jakością. Wskazano na przesłanki rozwoju odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Przedstawiono koncepcje zarządzania oraz podstawowe definicje z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Opisano perspektywy społecznej odpowiedzialności oraz nowe wyzwania dla zarządzania jakością.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwa AE Kraków, 2001.
 3. Brdulak H., Gołębiowski T (red.), Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, PWE Warszawa, 2001.
 4. Drucker P., Społeczeństwo kapitalistyczne, PWN Warszawa, 1999.
 5. Jarzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa, 2002.
 6. Kaliński M., Zaufanie fundamentem kultury organizacyjnej w administracji publicznej [w:] Ewolucja Zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Wizja Press&IT, Warszawa 2006.
 7. Kopycińska D., Koncepcja odpowiedzialności społecznej firmy [w:] Gasparski W., Dietl J. (red.) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
 8. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN Warszawa, 2005.
 9. Preisner L., Standardy międzynarodowe w ochronie środowiska [w:] Budnikowski A., Cygler M.(red.) Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH Warszawa, 2002.
 10. Rok B., (red.), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, FOB Warszawa 2001.
 11. Stahl M., Total Quality In A Global Environment, Blackwell, Oxford 1995.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu