BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Małgorzata
Title
Total Quality Education w szkolnictwie wyższym cz. 2. Próba definicji i model wdrażania
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 9, s. 13-22
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Total Quality Management (TQM), Education, Higher education
Note
Zawiera rysunki: [1] Model jakości uczelni i realizowanej w niej usługi edukacyjnej, [2] Sprzężenie zwrotne niezbędne w modelu jakości uczelni i usługi edukacyjnej, [3] Model wdrażania Total Quality Education. Zawiera tabele: [1] Wymiary jakości uczelni wg A. Parasuramana, V.A. Zeithaml'a oraz L. Berry'ego, [2] Charakterystyki jakościowe uczelni na tle wymiarów jakościowych D. Garvina, [3] Różne propozycje składowych jakości uczelni i jakości edukacyjnej, [4] Składowe i determinanty jakości uczelni - wybrane przykłady, [5] Kryteria Doskonałości w Edukacji w ramach Malcolm Baldrige Quality Award
Abstract
Celem artykułu jest podjęcie próby zdefiniowania jakości oraz zaproponowanie modelu jej kształtowania w postaci Total Quality Education, w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Zaprezentowano próbę definicji jakości w edukacji szkolnictwa wyższego. Przedstawiono pojęcie Total Quality Management w edukacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. B. Burkhalter, How can institution of higher education achieve quality within the new economy, „Total Quality Management", 1994, Vol. 7, No 2, pp. 153-160.
 2. V. Chepujnoska, Selection of the teaching staff - First barrier of the quality in education, University of St.Ciryl and Methodius, Skopje; Źródło: www.blweb.it/esoe/tqm.pdf; 23.05.07.
 3. D.E. Clayson, D.A. Haley, Marketing Models in Education: Students as Customers, Products or Partners, „Marketing Education Review", 2005, Spring, Vol. 15, No 1, pp. 1-10.
 4. D. Clewes, A Student-centered Conceptual Model of Service Quality in Higher Education, „Quality in Higher Education", 2003, Vol. 9, No 1, pp. 69-84.
 5. M. Daszkowska (red.) Zarys marketingu usług, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1996, s. 15.
 6. A. Dziedziczak-Foltyn, Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2006, Nr 2/28, s. 65.
 7. D. Entin, Whither TQM: Ten Boston Colleges One Year Later, „Center For Quality of Management Journal", 1994, Winter, Vol. 3 No 3, pp. 3-10.
 8. A. J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa 2003, s. 53-54.
 9. L. Fulop, G. Rosier, TQM in University, „Public Productivity Through Quality and Strategic Management", 1995, Vol. 1, pp.213-226.
 10. W.F Galvin, Quality Should Be Used Everywhere in Education As In Business, „Center For Quality of Management Journal", 1993, Winter, Vol. 2, No 1, pp.31-33.
 11. D. Garvin, What Does Product Quality Really Mean?, „Sloan Management Review", 1984, Vol. 26, pp.25-43.
 12. D. Grant, E. Mergen, S. Widrick, Quality management in US higher education, „Total Quality Management", 2002, Vol. 13, No 2, pp. 207-215.
 13. D. Hyżak, Kompetencje i umiejętności nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Edukacja Jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005, s. 297-301.
 14. M. Izadi, A.E. Kashef, R.W. Stadt, Quality in Higher Education: Lessons Learned from the Baldrige Award, Deming Prize, and ISO 9000 Registration, „Journal of Industrial Teacher Education", 1996, Vol.33, No 2, p. 40.
 15. I. Kamińska-Szmaj (red.) Słownik Wyrazów Obcych, Wyd. Europa, Wrocław, 2001.
 16. A. Krajewska, Rola nauczyciela akademickiego w edukacji jutra, Edukacja Jutra, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 317 – 321.
 17. L.Lazaretti, E. Tavoletti, Higher Education Excellence and Local Economic Development: The Case of the Enterpreneurial University of Twente, „European Planning Studies", 2005, Vol. 13, No 3, pp. 475-476.
 18. N. Logothesis, Toward a quality management in education, „Total Quality Management", 1005, Vol. 6, No 5&6, pp. 479-486.
 19. L. W. Mai, A Comparative Study Between UK ad US: The Student Satisfaction in Higher Education and its Influential Factors, „Journal of Marketing Management", 2005, Vol. 21, 859-878.
 20. S. T. Mustafa, D. Chiang, Dimension of Quality in Higher Education: How Acedemic Performance Affects University Students' Teacher Evaluations, „The Journal of American Academy of Business", 2006, Vol. 8, No 1, pp. 294-302.
 21. A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L. Berry, A conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research, „Journal of Marketing", 1995, Vol.49, pp. 41-50.
 22. S. Sahney, D.K. Banwet, S. Karunes, An Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality Function Deployment, Interpretive Structural Modelling and Path Analysis, „ Total Quality Management", 2006, March, Vol. 17, No 2, pp. 265-285.
 23. F.P Schargel, Why we need total quality management in education, „Total Quality Management", 1996, Vol. 7, No 2, pp. 213-217.
 24. G.M. Steyn, A Qualitative Study of the Aspects Influencing the Implementation of Invitational Education in Schools in the United States of America, „Journal of Invitational Theory and Practice", 2006, Vol.12, pp.17-24.
 25. J. Szaban, Pochwała norm, „MBA1, 2005, Nr 2, s. 42-43.
 26. M, Tribus, TQM in Education. The Theory and How To Put It to Work; Źródło: deming.ces.clemenson.edu/pub/den/theory_qinedu.pdf; 23.05.07.
 27. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2005.
 28. S. Waks, M. Frank, Application of the Total Quality Management Apporoach Principles and the ISO 9000 Standards in Engineering Education, „European Journal of Engineering Education", 1999, Vol. 24, No 3, pp. 249-258.
 29. Wielka Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa, 2001.
 30. www.12 manage.com/methods_zeithaml_servqual. html; 20.05.2007.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu