BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Alicja, Jasiński Bartosz
Title
Radykalne innowacje czy nastawienie na ewolucyjne zmiany - przejawy innowacyjności regionalnych browarów w Polsce
The Radical Innovations or Putting on Evolutionary Changes - the Symptoms of Innovations of Regional Breweries in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 362-368, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Browarnictwo
Organisational change, Enterprise competitiveness, Innovative character, Enterprise innovation, Brewing industry
Note
summ.
Abstract
Na podstawie praktycznych przykładów z działalności małych i średnich regionalnych browarów oraz teoretycznych rozważań - omówiono zagadnienie innowacyjności przedsiębiorstw. Strategia ta opiera się na ciągłej i systematycznej zmianie, która w odpowiednim momencie może się przerodzić w radykalne i rewolucyjne rozwiązania innowacyjne.

The article underlines meaning of every kind of innovation: both evolutionary character the same as and revolutionary for realization of strategy of development enterprises, with category the MSP, in peculiarity the regional breweries in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bessant J., Birkinshaw J., Delbridge R. (2004), Theories of Creation, "People Management", vol. 10, nr .3.
 2. Drucker P.F (2004), Natchnienie i fart - czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 3. Gilbert J.T. (1994), Choosing an Innovation Strategy: Theory and Practice, "Business Horizons", November-December.
 4. Jasiński B. (2003), Identyfikacja strategii małych i średnich firm branży browarniczej w Polsce, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 5. Leifer R., McDermott C, O'Connor G., Peters L., Rice M., Veryzer R. (2000), Radical Innovation, Harvard Business School Press, Boston.
 6. McLaughlin P., Bessant J., Smart P. (2005), Developing an Organizational Culture that Facilitates Radical Innovation in a Mature Small to Medium Sized Company: Emergent Findings, The Cranfield School of Management Working Papers, http://www.som.cranfield.ac.uk/som/research/documents/McLaughlin BessantandSmartDevelopingandorganizationalcul turethatfacilitatesradicalinnovationi.pdf
 7. Terziovski M. (2002), Achieving Performance Exellence Through an Integrated Strategy of Radical Innovation and Continuous Improvement, "Measuring Business Excellence", nr 2.
 8. Tushman M.L., Anderson P. (1986), Technological Discontinuities and Organizational Environments, "Administrative Science Quarterly", nr 31.
 9. UE: Polskie firmy najmniej innowacyjne (2004), "Puls Biznesu",14.12.2004.
 10. Zarządzanie kreatywnością i innowacją (2005), "Harvard Business Essentials", MT Biznes, Warszawa.
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 12. Żołnierski A. (2005), Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu