BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godzwon Zofia
Title
Refleksje nad oceną pracowników
Reflections on Employee Assessment
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 87-100, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Ocena pracowników, Zarządzanie personelem
Employees in enterprise, Employee appraisal, Personnel management
Note
Zawiera tabele: [1] Porównanie celu organizacyjnego i psychospołecznego w procesie oceny, [2] Przekaz informacji pomiędzy przełożonym a ocenianym w czasie rozmowy, [3] Konskwencje źle przeprowadzonej oceny pracowników w firmie
Abstract
Oceny pracowników są niezbędnym a zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych i konfliktogennych elementów zarządzania. Celem artykułu jest zwięzły przegląd problemów związanych z ocenianiem pracowników oraz zwrócenie uwagi na niektóre kwestie wpływające na to, czy system ocen spełnia pozytywną rolę w organizacji, czy też tej organizacji szkodzi. (abstrakt oryginalny)

Employee assessment is vital, but at the same time it is one of the most controversial and conflict prone aspects of management. The purpose of this article is a succinct overview of problems related to employee assessment as well as the calling of attention to certain matters that have an impact on whether the assessment system serves a positive role in the organization or harms it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson E. (1987), Człowiek, istota społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Carnegie D. (1995), I ty możesz by ć liderem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 4. Cierniak-Szóstak E. (2002), Stronnicze oceny, czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania, „Personel", 1-15 kwietnia.
 5. Jankowski A. OSB, red. (1980), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa,
 6. Jedrzejczak J. (2000), Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Juchnowicz M., Smyk E.(1999), Ocena pracy i pracowników [w:] Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 8. Kostera M. (1998), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. McKay M. Davis M., Fanning P. (2002), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Oleksyn T. (2001), Płaca i praca w zarządzaniu, Wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 11. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Sampson E. (1996), ]ak tworzyć własny wizerunek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 13. Sekula Z. (1999), Controlling personalny. Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 15. Smyk E. (2002), Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników [w:] Makowski K. (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Stoner J. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa. Tadrała D. (2001), Warunek udanych ocen. Znaczenie szkoleń we wstępnej fazie wdrażania ocen pracowniczych, „Personel" 1-15 maja.
 17. Tyszka T. (1999), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu