BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parkitna Agnieszka, Górski Arkadiusz
Title
Bariery wprowadzania controllingu w systemach wynagrodzeń
Barriers of Implementing Controlling in Remuneration Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1080, s. 318-325, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, Kształtowanie wynagrodzeń, Polityka płacowa
Enterprise management, Controlling, Shaping remuneration, Wage policy
Note
summ.
Abstract
Nieprawidłowości podczas wdrożania controllingu w przedsiębiorstwie, są podstawową barierą wprowadzania controllingu do systemów wynagrodzeń. Autorzy po omówieniu tych głównych problemów, przedstawili zalecenia, które pomogą w tworzeniu systemu wynagrodzeń z uwzględnieniem wymagań controllingu.

The idea of the system Motivation's of Remuneration in Controlling was presented. The factors formation of system Motivation's of Remuneration in Controlling was describe. The type of system Motivation's of Remuneration in Controlling was presented. The base and the attribute Motivation's of Remuneration in Controlling was pointed. Barriers initiating controlling to systems of Remuneration was identified. Injunction to proper initiating was specified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków, 2001.
 2. Fjałkowska D., Moda na controlling, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr l, dodatek.
 3. Fjałkowska D., System motywacyjny controllagli, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 7.
 4. Jabłoński M., Postawić na intelekt, "Personel" 1-31 sierpnia 2002.
 5. Kotarska D., Celów uzgadnianie, "Personel" 1-15 marca 2001.
 6. Kraszewska H., Monitorowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 8.
 7. Leszczyński Z., Bardzki W., Informatyczny system controlling" finansowego, "Ekspert" 1996, nr 2.
 8. Parkitna A., Controlling jako element właściwego zarządzania w zmiennym otoczeniu, [w:] Funkcjonowanie i rozwój organizacji z zmiennym otoczeniu, WSM, Legnica 2002.
 9. Parkitna A., Controllingowe wynagradzanie jako element skutecznego motywowania, Visnik nr 4 (26), Prace Naukowe Politechniki Żytomirskiej, Żytomierz 2003.
 10. Parkitna A., Determinanty controllingowej koncepcji wynagradzania, [w:] Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 987, AE, Wrocław 2003.
 11. Potora R., Motywowanie w przedsiębiorstwie jako przykład działalności pedagogicznej, "Przegląd Organizacji" 2002, nr l.
 12. Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 13. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
 14. Stor M., Świadomy pracuje lepiej (1), "Personel" 1999, nr 10.
 15. Tyborowska J., O (de)motywacji raz jeszcze, "Personel" grudzień 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu