BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarczyk Anna
Title
Wpływ metodyki myślenia sieciowego na ewolucyjne zmiany w przedsiębiorstwie
Influence of Network Analysis Methodology on Evolutional Changes in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 374-382, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Myślenie sieciowe, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Zmiany organizacyjne, Teoria systemów, Zarządzanie zmianami, Analiza sieciowa
Network thinking, Enterprises functioning in the market, Organisational change, Theory of systems, Change management, Network analysis
Note
summ.
Abstract
W oparciu o teorię systemów omówiono metodykę myślenia sieciowego, które zajmuje się badaniem funkcjonowania systemów, części tych systemów oraz zależności między nimi. Przedstawiono również koncepcję zmian w przedsiębiorstwie w oparciu o metodę myślenia sieciowego.

The article deals with network analysis methodology, which proves to be very effective in research and management of complex systems such as contemporary enterprises. According to the method, a problem should be looked at from different points of view and interaction between its elements should be studied with the help of network. Such approach to dealing with a problem affords better possibilities for research and understanding of it (both as a whole and in its parts), as well as for observation of the evolutional process of changing, learning and developing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Braun W. (2001), Wie man mit der Vernetztem Denken Probleme meistert, "WirtschaftsBild", nr 23.
  2. Dörner D. (1989), The Logic of Failure, Metropolitan Books, New York.
  3. Honnegger ]., Vettiger H. (2003), Ganzheitliches Management in der Praxis, Versus Verlag AG, Zürich.
  4. O'Connor J., McDermont I. (1998), Die Lösung lauert überall. Systemisches Denken verstehen una mi:. VAK Verlags, Kirchzarten bei Freiburg.
  5. Probst G., Gomez P. (1989), Vernetztes Denken. Unternehmen ganzheitlich fuhren, Gabler Verlag, Wiesbaden.
  6. Ulrich H., Probst G. (1990), Anleitung zum Ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Fuhrungskräfte, Bern-Stuttgart.
  7. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu