BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz, Marjański Andrzej
Title
Zmiana warty w przedsiębiorstwie rodzinnym - ewolucja czy rewolucja
A Change of Guards in Family Businesses - Evolution or Revolution
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 390-395, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami
Enterprise management, Family-owned business, Organisational change, Change management
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie sukcesji, nazywaną również zmianą pokoleniową, która jest elementem strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy proces sukcesji powinien przebiegać według modelu ewolucyjnego, czy też rewolucyjnego.

The meaning of family business in economies of countries of the European Union is very large. They constitute, depending on the country, from about 40%-50% (Poland, Italy) to 80% (Germany, Greece) of all companies. The succession, also called intergenerational change management, is a very special and one of most complex problems of family firms. In Poland family businesses developed and gathered significance from the beginning of 1990s. Therefore, most of them have their first succession before them. So, it is worthwhile to use the experience and literature from USA and EU. The article analyses also the most important problems of the succession in family business and considers the issue of whether the process of the succession should take place according to the evolutional model or revolutionary one. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barach J.A., Gantisky J., Carson J.A., Doochin B.A. (2002), Entry of the Next Generation: Strategic Challenge for Family Business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 2. Bork D. (2002), Drug Abuse m the Family Business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 3. Churchil N.C., Hatten K.J. (1997), Non-market-based Transfers of Wealth and Power: A Research From Work for Family Business, "Family Business Review", nr 10 (1).
 4. Cogswell B.E. (1968), Some Structural Properties Influencing Socialization, "Administrative Science Quarterly", nr 13.
 5. Davies S.M. (1968), Entrepreneurial Succession, "Administrative Science Quarterly", nr 13.
 6. Farago R.G. (2002), Affluenza, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 7. Hollander B.S. (2002), Silver Spoon Syndrome, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 8. Hubler T. (2002), Ten Most Prevalent Obstacles to Family-business Succession Planning, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 9. Kets de Vries M.F.R. (2002), The Dynamics of Family Controlled Firms : The Good and the Bad News, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 10. Levinson H. (1963), Psychologist Looks at Executives Development, "Harvard Business Review", nr 40 (5).
 11. Longenecker J.G., Schoen J.E. (2002), Management Succession in the Family Business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 12. Malone S.C. (2002), Selected Correlates of Business Continuity Planning in the Family Business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 13. Raport z badań międzynarodowych (2000), PRIMA, Grand Thorton.
 14. Sułkowski Ł. (2005), Sukcesja í zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Łódź-Toruń.
 15. Sułkowski Ł., Safin K., Haus B. (2005), Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Łódź-Toruń.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu