BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgrzywa-Ziemak Anna
Title
Istota ciągłości organizacyjnej w rozwijaniu zdolności uczenia się współczesnych przedsiębiorstw
Significance of Organizational Continuity for Developing Enterprises' Learning Capability
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 413-420, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zmianami, Proces uczenia się
Enterprise management, Change management, Learning process
Note
summ.
Abstract
W atykule zaprezentowano problem ciągłości organizacyjnej jako istotnego czynnika w kształtowaniu zdolności uczenia się przedsiębiorstwa.

In the paper tlie significance of integration organizational continuity and change for developing enterprises' learning capability was indicated. Especially the concept of organizational continuity was discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice.
 2. Campbell T. (1996), Developing and Measuring the Learning Organization, E.C.L.O Proceedings, International Conference.
 3. Collins J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje, SPM Project, Wroclaw.
 4. Crossan MM, Lane H.W., White R.E. (1999), An Organizational Learning Framework: From intuition to Institution, "Academy of Management Review", vol. 24, nr 3.
 5. Devero A. (2003), Corporate Values: Stimulus for Bottom Line, "Financial Executive", May, vol. 19, nr 3.
 6. Hopej M (2005), Nadrzędne wartości przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 7. Kolb D.G. (2003), Seeking Continuity Amidst Organizational Change. A Storytelling Approach, "Journal of Management Inquiry", vol. 12, nr 2, June.
 8. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 9. Lencioni P.M. (2004), Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Review Polska, maj.
 10. March J.G. (1996), Exploration and Exploitation in Organizational Learning, [w:] Organizational Learning, red. M.D. Cohen, L.S. Sproni, SAGE, Thousand Oaks.
 11. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
 12. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 13. Peters T., Waterman R. (1984), In Search of Excellence, Harper and Row, New York.
 14. Senge P.M. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 15. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B. (1994), The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 16. Sikorski C. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 17. Steinmami H., Schreyögg G. (1998), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 18. Zgrzywa-Ziemak A. (2006), Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 19. Zgrzywa-Ziemak A. (2004), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu