BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech
Title
Metodologia procesualizacji zarządzania - między efektywnością a elastycznością
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 432-439, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Doskonalenie organizacji
Enterprises, Enterprise development, Enterprise management, Organisation improving
Note
summ.
Abstract
Przedstawiony w artykule model metodologii procesualizacji bazuje na filozoficznej doktrynie ontologicznej, wskazując, że jednostką ontyczną "świata organizacji" może byc proces, a z drugiej strony na filozoficznej doktrynie teoriopoznawczej wskazując,że jedną z postaw badawczych może być interpretatywizm. Omówiono model procesualizacji w odniesieniu do zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieśliński W. (1993), Systemy, metody i techniki zmian - ujęcie mikrospoteczne, [w:] Zarządzanie zmianami, red. K. Perechuda, AE, Wrocław.
 2. Cieśliński W. (1996), Model aplikacji metod henn/stycznych w decyzjach strategicznych, [w:] Decyzje strategiczne, red. R. Krupski, K. Perechuda, AE, Wrocław.
 3. Cieśliński W. Zarządzanie procesami, (materiał niepublikowany).
 4. Durlik I. (1996), Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa.
 5. Eco U. (2003), Nieobecna struktura, KR, Warszawa.
 6. Filozofia a nauka, Zarys encyklopedyczny (1987), PAN, Warszawa.
 7. Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 8. Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 9. Kobielus J.G. (1998), Strategia. Obsługa procesów pracy, IDG, Warszawa.
 10. Koncepcje i narzędzia zarządzania wiedzą i informacją (2004), red. E. Niedzielska, K. Perechuda, AE, Wrodaw.
 11. Krawiec F.F. (2005), Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa.
 12. Kress G. (2001) From Saiissuere to Critical Sociolinguistics: The Turn Towards a Social View of Language, [w:] Discourse Theory and Practice, red. M. Wetherell, S. Taylor, S. Yates, Thousand Oakes, SAGE Publications, London.
 13. Krupski R. (1991), Metody i techniki planowania strategicznego, AE, Wrocław.
 14. Krupski R. (1993), Metody i organizacja planowania strategicznego, Ossolineum, Wrocław.
 15. Krupski R. (1994), Identyfikacja i realizacja strategii firmy, "Leopoldinum", Wrocław.
 16. Krzyżanowski L.J. (1999), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 17. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (2002), red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, AE, Wrocław.
 18. Obłój K. (1998), Strategie organizacji, PWE, Warszawa.
 19. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 20. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
 21. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław.
 22. Podejście procesowe w zarządzaniu (2004), red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 23. Reinżynieria procesów wysokiej sprawności (2001), red. I. Durlik, Politechnika Częstochowska.
 24. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 25. Szumowski W. (2005), Orientacja procesowa w zarządzaniu, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Informatyki, AE, Wrocław.
 26. Zarządzanie w praktyce (1999), red. M. Przybyła, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 825, AE, Wrocław.
 27. Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod í praktyk zarządzania (2005), red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu