BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koronowski Adam
Title
Mnogie stany równowagi w modelach kryzysów walutowych drugiej generacji - krytyczna analiza koncepcji
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 3, s. 42-48, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kryzys walutowy, Modele ekonomiczne, Rynek walutowy
Currency crisis, Economic models, Foreign Exchange (FX)
Abstract
Celem tego artykułu jest rozważenie dwóch zagadnień, kluczowych dla wniosków z modeli drugiej generacji, przewidujących istnienie mnogich stanów równowagi i oczekiwań samospełniających się za pośrednictwem wzrostu stopy procentowej. Pierwsze zagadnienie można sformułować jako pytanie, czy strategie uczestników rynku (decyzje o podjęciu ataku) i odpowiadające im oczekiwania kursowe oraz stopy procentowe mogą nie być jednoznacznie określone, co jest koniecznym warunkiem wniosku o mnogich stanach równowagi. Drugie zagadnienie może być ujęte w postaci pytania o znaczenie oczekiwań i stopy procentowej dla korzyści z ataku – czy i jak zmiany oczekiwań kursowych odzwierciedlonych w poziomie stopy procentowej decydują o korzyści z ataku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.P. Flood, N.P. Marion: Perspectives on the Recent Currency Crisis Literature. IMF Working Paper 130/1998.
  2. A. Koronowski: Czynniki destabilizacji rynków walutowych. Warszawa 2003 Twigger.
  3. P. Krugman: A model of balance of payments crises. "Journal of Money, Credit and Banking" No. 11/1979.
  4. P.R. Masson, P.-R. Agenor: The Mexican Peso Crisis: Overview and Analysis of Credibility Factors. IMF Working Paper No. 6/1996.
  5. M. Obstfeld: The logic of currency crises. Cahiers Economiques et Monetaires No. 43/1994.
  6. M. Obstfeld: Models of currency crises with self-fullfiling features. NBER Working Paper 5285, 1995.
  7. A.K. Rose, L.E.O. Svensson: European Exchange Rate Credibility Before the Fall. NBER Working Paper 4495, 1993.
  8. P.D. Straffin: Teoria gier. Warszawa 2001 Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu