BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyfert Szymon
Title
Doskonalenie rdzenia systemu zarządzania organizacją
The Management System Core Improvement
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 440-446, bibliogr. 36 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Model przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise management, Model of enterprise, Enterprise development, Corporation strategies, Company development strategy
Note
summ.
Abstract
Omówiono systemowe modele zarządzania organizacją oraz proces doskonalenia rdzenia systemu zarządzania w układzie strategia-procesy-struktura.

The aim of this article is to discuss the sequence of events in the process of the core management system improvement. The article starts with presentation of idea of management system cohesion. This helps to define the core of management system and then to derive the sequence of its improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A. (2001), Developing Business Strategies, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 2. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 3. Bielski M. (1996), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Bielski M. (2001), Zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Bieniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 6. Chandler A. (1962), Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press.
 7. Child J. (1977), Organization. A Guide to Problems and Practice, Harper & Row, London.
 8. Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
 9. Galbraith J.R. (2003), Strategy and Organization Planning, [w:] H. Mintzberg, J. Lampel, J.B. Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, Fourth Edition, Pearson Education, Harlow.
 10. Govindarajan V. (1988), A Contingency Approach to Strategy Implementation at the Business-unit Level: Migrating Administrative Mechanism with Strategi/, "Academy of Management Journal", vol. 31, nr 4.
 11. Informatyka w zarządzaniu (1986), red. T. Wierzbicki, PWN, Warszawa.
 12. Jajuga K., Jajuga T., Wrzosek K., Wrzosek S. (1993), Elementy teorii systemów í analizy systemowej, AE, Wrocław.
 13. Kreikebaum H. (1997), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 14. Krzyżanowski L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 15. Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 16. Leavitt H. (1964), Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical and Human Approaches, "New Perspectives in Organization Research", John Wiley & Sons, Inc., New York.
 17. Les grands auteurs en management (2002), red. S. Charreire, I. Huault, Editions EMS, Colombelles.
 18. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków.
 19. Miles R., Snow C. (1978), Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York.
 20. Miller D., Friedsen P.H. (1978), Archetypes of Strategy Formulation, "Management Science", nr 8 (24).
 21. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 22. Moszkowicz M. (2000), Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 23. Obłój K. (2001), Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 24. Osterloh M., Forst J. (1996), Prozessmanagement als Kernkompetenz, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 25. Peters T.J., Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 26. Podstawy organizacji zarządzania (1994), red. K. Krzakiewicz, AE, Poznań.
 27. Rumelt R.P. (1974), Corporate Diversification Strategies and Financial Performances, Working Paper MGL-54, Managerial Studies Center, Graduate School of Management, University of California, Los Angeles.
 28. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 29. Scott B.R. (1973), Stages of Corporate Development, "Harvard Business Review", nr 3-4.
 30. Steinmarm H., Schreyögg G. (1995), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcie, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 31. Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 32. Tushman M.L., O'Reilly C.A. (2002), Winning through Innovation. A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 33. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 34. Verweire K., Van den Berghe L. (2003), Integrated Performance Management: Adding a New Dimension, "Management Decision", vol. 41, nr 8.
 35. Współczesne koncepcje zarządzania (1985), red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa.
 36. Zieleniewski J. (1975), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu