BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszek Ewa
Title
Zakres i tempo zmian w obrębie zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa
Scope and Rate of Intangible Assets Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 447-459, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Wiedza, Kultura organizacji
Organisational change, Enterprise competitiveness, Intangible assets, Knowledge, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę i specyfikę aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie. Przeanalizowano zasoby wiedzy, kulturę organizacji oraz reputację przedsiębiorstwa w trzech wymiarach: podatności na zmiany, szybkości zmiany oraz stopnia sterowalności tymi zmianami.

Intangible assets such as knowledge, products brands, reputation, or organizational culture are (he main source of competitive advantage on present market. This information-based and knowledge-based resources of the firms are subject of permanent changes. The article studies a rate, scope and the controllability this changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaker D. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Band Name, Free Press, New York.
 2. Altkorn J. (1999), Strategin marki, PWE, Warszawa.
 3. Conner K.R. (1991), A Historical Comparison of Resource-based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?, "Journal of Management", vol. 17, nr 1.
 4. Dierickx I., Cool K. (1989), Asset Stock Accumulation and Sustainable of Competitive Advantage, "Management Science", vol. 35, nr 12.
 5. Fiol C.M. (1991), Managing Culture as a Competitive Resource: An Identity-based View, "Strategic Management Journal", vol. 14.
 6. Fombrun Ch.J. (1996), Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 7. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
 8. Grant R.M. (1996), Prospering in Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, "Organization Science", vol. 7, nr 4.
 9. Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, "Strategic Management Journal", vol. 21.
 10. Hall R. (1992), The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal", vol. 13.
 11. Kale P., Singh H., Perlmutter H. (2000), Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital, "Strategic Management Journal", vol. 21.
 12. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 13. Liebeskind Porter J. (1996), Knowledge, Strategy and the Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 17 (Winter Special Issue).
 14. Peteraf M.A. (1993), The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View, "Strategic Management Journal", vol. 14.
 15. Peters T., Waterman R.H. (1985), In Search for Excellence: Eessons from America's Best-run Companies, Harper and Row, New York.
 16. Polanyi M. (1962), Personal Knowledge, Routledge and Kegan Paul, London.
 17. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco.
 19. Skrzypacz B. (1999), Zarządzanie marka a wzrost wartości firmy, [w:] Zarządzanie wartością firmi/, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 20. Smircich L. (1983), Concept of Cultures and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", vol. 28.
 21. Spender J.C. (1996), Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 17 (Winter Special Issue).
 22. Steinmann H., Schreyögg (1995), Zarządzanie. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 23. Tichy N.M. (1982). Managing Change Strategically: The Technical, Political and Cultural Keys, "Organizational Dynamics", Autumn.
 24. Winter S.G. (1987), Knowledge and Competence as Strategic Assets, [w:] D.J. Teece, The Competitive Challenge, Ballinger Publishing, Cambridge, MA.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu