BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubomska-Kalisz Jolanta
Title
Charakterystyka i funkcje struktur holdingowych tworzonych na bazie przedsiębiorstw państwowych
Characteristics and Functions of Holding Structures Created on the Base of State Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 466-471, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Grupa kapitałowa, Holding
Enterprises, Capital group, Holding
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są funkcje pełnione przez struktury holdingowe powstałe na bazie przedsiębiorstw państwowych. Przeprowadzone badania dotyczą holdingów stworzonych w Plsce na bazie dotychcczasowej struktury przedsiębiorstwa wielozakładowego lub zintegrowanego.

Holding structures have often been created within a period of the transformation of the Polish economy on the base of state enterprises. They turned out useful in restructuring of Polish companies. Synthetic characteristics of holding structures and their function were restated in the article. The estimation of the mark of the realization of the function was carried out on the basis of empirical examinations through Polish holdings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. ( 2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 2. .Holding jako formuła restrukturyzacji przedsiębiorstwa wielozakładowego (1997), Raport z badań pod kierunkiem B. Nogalskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia, styczeń-czerwiec 1996.
 3. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., DzU 2000 nr 94, poz. 1037.
 4. Kreft Z. (1999), Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym. Rozwiązania strukturalno-funkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Lubomska-Kalisz J. (2003), Struktura holdingowa jako instrument usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa wielozakładowego, rozprawa doktorska, Szczecin.
 6. Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska (2002), red. B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 r., DzU 1991 nr 35, poz. 155.
 8. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r., DzU 1997 nr 118, poz. 754.
 9. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU 1994 nr 121, póz. 591, z późn. zm.
 11. Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z dnia 14 czerwca 1991 r., DzU 1991 nr 60, poz. 253.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu