BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsowicz Marek
Title
Klucz do sukcesu w zarządzaniu projektami
Key to Success in Project Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 496-503, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Grupy projektowe, Zarządzanie zmianami, Projekty organizatorskie, Zarządzanie projektem
Project teams, Change management, Organizational projects, Project management
Note
summ.
Abstract
Wskazano wybrane aspekty wpływające na sukces w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie oraz zostanie dokonana próba określenia zasad jakimi się kierować, aby odnieść sukces w projekcie.

In this article some factors which influence the success management projects in the company were described. They are as follows: appointing the project manager, describing the goal of the project in the dear way, appointing the project team, supporting the management board of the company for the project. The main reasons of the failure of the projects were also mentioned. The authors described some ways of rising the effectiveness of the project management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baccarini D., Collins A. (2005), Project Success - a Survey, "Journal of Constructions Research", nr 2.
 2. DeMarco A.A. (2005), Six Steps to Project Success, "Cost Engineering", nr 9.
 3. Drucker P.F. (2005), Praktyka zarządzania, Ml Biznes, Warszawa.
 4. Frame J.D. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
 5. Gadeken O.C. (2005), PM Leadership: Seven Keys to Success, "Defense AT&L", January-February.
 6. Glen P. (2006), Detecting Disaster Projects, "Computerworld", 6 February.
 7. Kacała J., Wąsowicz M. (2006), Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1104, AE, Wroclaw.
 8. Karbowiak A., Spałek S. (2005), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 9. Keeling R. (2000), Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York.
 10. Kleim R.L., Ludin I.S. (1998), Project Management Practitioner's Handbook, AMACOM Books, New York.
 11. Philips J.J., Bothell T.W., Snead G.L. (2002), The Project Management Scorecard. Measuring the Success of Project Management Solutions, Butterworth-Heinemann, Boston.
 12. Sifri G. (2006), Siedem grzechów głównych w zarządzaniu projektami, "CIO", l marca.
 13. Stwórz zespól z ikrą (2006), Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa.
 14. Toney F. (2002), The Superior Project Manager - Global Competency Standards and Best Practices, Marcel Dekker Inc., New York-Basel.
 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 16. Turk W. (2005), Success in Project Management, "Defense AT&L", November-December.
 17. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.
 18. Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, One Press, Warszawa.
 19. Young T.L. (2006), Skuteczne zarządzanie projektami, One Press, Warszawa.
 20. Your Roadmap for Project Management Success (2004), "Modern Materials Handling", July.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu