BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wdowiak Mariusz
Title
Szkolenie bankowych opiekunów klienta
Training Bank Personnel as Care Providers for Customers
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 101-104
Keyword
Szkolenie zawodowe, Bankowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Vocational training, Banking, Small business
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie założeń programu szkoleniowego, który służył przygotowaniu opiekunów klienta do sprzedaży produktów pochodnych w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten oparty był w dużej mierze na praktycznych ćwiczeniach z prezentowania rozwiązań na podstawie analizy potrzeb danego klienta oraz wykorzystywania obiekcji klienta do proponowania mu alternatywnych rozwiązań. W efekcie powstał kaskadowy model oferowania produktów, który w ciągu roku 2006 z powodzeniem został wykorzystany w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a foundation of educational program, which was run to prepare client’s managers to sale products in small enterprises sector. This program was based on practical exercises consisting of analysis of requirement of given client and also suggesting alternative solutions as taking advantage of objections received from the client. In the effect cascade model of offering of products has emerged. A model which in 2006 was successfully used in practice.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu