BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hopej-Kamińska Magdalena, Hopej Marian, Kamiński Robert
Title
Wpływ stopnia formalizacji działań na innowacyjność przedsiębiorstwa
The Influence of Actions Formalization Degree on the Innovation of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 354-361, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zmianami
Enterprises, Enterprises functioning in the market, Enterprise innovation, Change management
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę uwarunkowań innowacyjności, w tym struktury organizacyjnej. Z pięciu możliwych jej cech (specjalizacja, formalizacja, centralizacja, konfiguracja i standaryzacja) omówiono wpływ formalizacji działań realizowanych w przedsiębiorstwie na jego innowacyjność.

Formalization of organizational structure - one of the most frequent causes of innovation factor was stated. Research hypotheses were presented, that define the influence of formalization on the innovation in an enterprise. The applied research method was described and the hypotheses were verified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bösenberg D., Metzen H. (1993), Lean Management - Vorsprung durch Schlanke Konzepte, wydanie 4, Verlag Moderne Industrie, Landsberg-Lech.
 3. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock, London.
 4. Bühl A., Zöfel P. (1995), SPSS für Windows, Addison-Wesley, Bonn.
 5. Drucker F.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 7. Hamrol A., Mantura W. (1998), Zarządzanie jakością: teoría i praktyka, PWN, Warszawa.
 8. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław.
 9. Jermakowicz W. (1979), Struktury organizacyjne a efektywność organizacji kreatywnych, adaptacyjnych i produkcyjnych, Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Meffert H. (1976), Die Durchsetzung von Innovationen in der Unternehmung und im Markt, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", nr 46.
 11. Mreła K. (1983), Struktury organizacyjne. Analiza -wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 12. Nonaka L, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 13. Rutka R. (1996), Organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu