BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macko Maciej
Title
Studenci i absolwenci na współczesnym rynku pracy
Students and Graduates on Today's Labor Market
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 125-136, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Zatrudnienie absolwentów, Promocja zatrudnienia, Rynek pracy
Employees' recruitment, Employment of graduates, Promotion of employment, Labour market
Note
Zawiera rysunki: [1] Model współpracy i kształtowania wizerunku pracodawców, uczelni i kandydatów do pracy
Abstract
Niniejszy artykuł omawia sytuację studentów i absolwentów podejmujących nowe życiowe role - role zawodowe. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak absolwenci postrzegają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia oraz czy studenci i absolwenci są właściwie przygotowani do składania pracodawcom swoich ofert.(abstrakt oryginalny)

This article discussed the situation facing students and graduates taking up new life roles—professional roles. The article is an attempt to respond to the question of how graduates see their chances of finding employment and if students and graduates are properly prepared for submitting their offers to employers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezińska A. (2000), Psychologia wychowania [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom III, GWP, Gdańsk.
  2. Kwiatkowski S. (2001), Edukacyjna funkcja małych t średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
  3. Macko M. (2004), Modyfikacja kultury organizacyjnej placówek oświatowych, „Forum Oświatowe", nr l (30).
  4. Ratajczak Z. (2006), Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji [w:] Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  5. Strykowska M., red. (2002), Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia, Humaniora, Poznań.
  6. Super D.E. (1981), Approaches to occupational choice and career development [w:] Watts A.G., Super D.E., Kidd J.M. (eds.), Career development in Britain, Hobson Press, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu