BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejnik Marek
Title
Usługi finansowe w świetle regulacji podatku od towarów i usług
Financial Services in the Light of the Act on Goods and Services Tax (Vat)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1073, s. 116-124, bibliografia 4 poz.
Issue title
Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Teoria optymalnego opodatkowania, Prawo podatkowe
Value Added Tax (VAT), Theory of optimal taxation, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
W Polsce podstawą nowego porządku prawnego w zakresie VAT jest nowa Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( Dz.U 04 r., nr 54, poz.535). Artykuł omawia zasady opodatkowania usług finansowych we wskazanych sferach oraz odliczenie podatku naliczonego.

The paper presents system principles resulting from the 6th Directive and their implementation into the Polish Act on Goods and Services Tax. It presents the scope of financial operations not subject to the exemption from VAT, issues of tax base and place, and of an influence of occasional financial transaction on the settlement of input tax. The paper shows discrepancies resulting from the national legislation and the most important decisions of the European Court of Justice on financial transactions concerning VAT.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004.
  2. Michalik T., VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  3. W Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  4. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2004, Unimex, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu