BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Zbigniew, Kłos Jacek
Title
Wybrane pozanormatywne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 9, s. 32-36, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie informacją, Wojsko, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie wiedzą
Information management, Army, Protection of classified information, Knowledge management
Abstract
W artykule przedstawiono istotę zarządzania informacjami w sferze wojskowości oraz jego wpływ na gospodarkę cywilną. Omówiono problem informacji i wiedzy w wojskowości, w tym: zdobywanie, przechowywanie, rozdzielanie oraz chronienie informacji i wiedzy. Zaprezentowano wybrane aspekty ochrony informacji oraz opis przypadku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
  2. Toffler A. i H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1997.
  3. Memorandum of Policy No 30. United States Joint Forces Command, Washington 1993.
  4. Munro N., The Quick and the Dead. Electronic Combat and Modern Warfare. Polgrave Macmillan, Flemington 1991.
  5. Ustawa z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz.U. nr 47, póz. 211 ze zmianami).
  6. Bieńkowska A., Złodzieje tajemnic, Businessman, 1998, IV.
  7. Mikuła B., O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą. Problemy Jakości, 2004, nr 2.
  8. Suworow W., Akwarium. Wyd. Adamski i Bieliński, Warszawa 1997.
  9. [91 Łuczak J., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Problemy Jakości, 2001, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu