BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michaliszyn Beata
Title
Jakość środowiskowa produktów w świetle polityki Unii Europejskiej
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 9, s. 42-46, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Jakość produktu, Ocena jakości, Badanie jakości
Quality management, Product quality, Quality assessment, Quality research
Abstract
W artykule omówiono uwarunkowania polityczne kształtowania środowiskowej jakości produktów. Zaprezentowano podstawowe założenia Zintegrowanej Polityki Produktowej oraz kierunki i możliwości kształtowania jakości środowiskowej produktów. Przedstawiono politykę kształtowania jakości środowiskowej produktów w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CEC (2001) Green Paper on Integrated Product Policy, COM(2001) 68 final, Commission of the European Communities, Brussels.
  2. Communication from the Commission to the Council and the Europe Parliament Integrated Product Polic. Building on Environmental Life-Cycle Thinking, Brussels, 18.6.2003, COM(2003) 302 final.
  3. Environmental Impact of Products - EIPRO (2006) Analysis of the life cycle environmental impacts related to the final con sumption of the EU-2, Main report, IPTS/ESTO project, Arnold Tukker (project manager) - TNO, the Netherlands, Gjalt Huppes, Jeroen Guinee, Reinout Heijungs, Arjan de Koning, Lauran van Oers, and Sangwon Suh, CML, Leiden University, the Netherlands, Theo Geerken, Mirja Van Holderbeke, and Bart Jansen - VITO, Belgium, Per Nielsen - Danish Technical University (DTU), Denmark, Project co-ordinators at the IPTS: Peter Eder and Luis Delgado.
  4. Ernst & Yuong (1998) Integrated Product Policy. Executive Summary from the Final Report, European Commission DG XI, Ernst & Young, London.
  5. Informacja o stanie realizacji „Strategii Zmian Wzorców Produkcji i Konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Konkurencyjności Gospodarki, Warszawa wrzesień 2005.
  6. Kiełczewski D. (2004) Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  7. Kiełczewski D. (1999/2000) Kulturowe aspekty kryzysu ekologicznego, w: Człowiek i Przyroda, Nr 11-12 Jesień 1999 - Wiosna 2000, Zakład Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  8. Strategia wdrażania w Polsce zintegrowanej polityki produktowej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa listopad 2004.
  9. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów 4 października 2003 roku.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu