BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zymonik Zofia
Title
Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 10, s. 7-11, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Psychologia, Psychologiczne aspekty zarządzania, Doskonalenie zarządzania, Teoria pozytywnego zarządzania
Psychology, Psychological aspects of management, Management development, Positive Organizational Scholarship (POS)
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych tez psychologii pozytywnej odnoszącej się do zachowań człowieka, a także możliwości zaadaptowania jej dorobku w tym zakresie do teorii i praktyki organizacji i zarządzania poprzez koncepcję Positive Organizational Scholarship. Udzielono próby odpowiedzi na pytania: co jest przedmiotem psychologii pozytywnej zainspirowanej przez Martina Seligmana oraz dlaczego psychologia pozytywna może być wzorcem w zarządzaniu organizacjami. Przedstawiono szanse rozwoju koncepcji Positive Organizational Scholrship.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Breakthrough Ideas for 2004: The HER List, Harward Business Review 2004, nr 2.
 2. Cameron K.S., Button J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship - Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco 2003.
 3. Fredrickson B. The Power of Positive Psychology - what managers can learn from the science of human emotions, Gallup Management Journal 2003, 11 września za: K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship – nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr l (13).
 4. Juran J. M., Gryna F.M., Jakość - projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
 5. Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr l (13).
 6. Kalinowska-Adrian K., Positive Organizational Scholarship - nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13).
 7. Kalinowska - Adrian K., RBS - co to jest ..., www.femmeritum. pi/index. php?page=news&kid = l&nid=88.
 8. Pascale R.T., Athos A.G., The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York 1982.
 9. Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście - psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005.
 10. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 11. Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.
 12. Zymonik Z., Positive Organizational Scholarship – nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, w: Systemy zarządzania jakością – wiatrem w żagle, III Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością „Rekiny Jakości" Politechniki Wrocławskiej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (w druku).
 13. Zymonik Z., Positive Organizational Schoplarschip w zarządzaniu jakością w: E.Skrzypek (red.naukowa) EXCELLENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu