BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewski Robert, Ptaszyńska Justyna, Skrzypczyńska Kamila
Title
Analiza poziomu spełnienia oczekiwań pacjentów
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 10, s. 47-51
Keyword
Zarządzanie zadowoleniem klientów, Placówki służby zdrowia, Standardy opieki zdrowotnej
Customer satisfaction management, Medical facilities, Healthcare standards
Note
Zawiera rysunek: [1] Model oczekiwanej niezgodności. Zawiera tabele: [1] Profil przeciętnego pacjenta-studenta, [2] Ocena wszystkich obszarów funkcjonowania przychodni
Abstract
Zadowolenie klienta jest problemem bardzo szerokim i dotyczącym wielu aspektów. W artykule rozpatrzono satysfakcję klienta w kilku obszarach: jako rzeczywistą wartość dostarczaną przez oferenta klientowi oraz jako oczekiwania klienta. Zaprezentowano wyniki badań, które miały odpowiedzieć na pytanie czy przychodnie dbają o potencjalnie kluczowych klientów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 169.
  2. R. Karaszewski, Servqal- metoda badania jakości świadczonych usług, "Problemy Jakości" 2001, nr 5, s. 8-9.
  3. P. Kotler, Dziesięć śmiertalnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005, s. 40-41.
  4. A. Meyer, P. Westerbarkey, Measuring and Managing Hotel Guest Satisfaction, [w:] Service Quality in Hospitality Organisations, praca zbiorowa pod red. M.D. Olsena, R. Teare'a, E. Gummessona, Cassel 1996, s. 190.
  5. L. Nieżurawski, B. Pawłowska, A. Kobylański, Pomiar satysfakcji i jego znaczenie dla przedsiębiorstw - wybrane problemy badawcze, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIII, Zeszyt 367, Toruń 2003, s. 213.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu