BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Leszek
Title
Spółki wobec ochrony środowiska a rynek kapitałowy
Companies Attitudes of Environmental Protection and Capital Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 106-114, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ochrona środowiska, Fundusze inwestycyjne, Finansowanie ochrony środowiska, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Environmental protection, Investment funds, Environmental protection financing, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie odpowiedzialności społecznej biznesu (Corporate Social Responsibility (CSR)) oraz odpowiedzialności społecznej inwestorów (Social Responsible Investment (SRI)). W opracowaniu skoncentrowano się na aspekcie ochronie środowiska w prowadzeniu działalności gospodarczej i inwestowaniu. Zaprezentowano narzędzia i formy spotykane już od dawna na rynku kapitałowym , a dotyczące inwestowania w papiery wartościowe tzw. ekologicznych emitentów. Należą do nich m.in. specjalistyczne indeksy giełdowe oraz ekologiczne fundusze inwestycyjne.

On the financial market some behaviors described as CSR and SRI (Corporate Social Responsibility and Social Responsible Investment) are becoming more and more popular. For better transparency of this part of the financial market a few specific stock exchange indexes, such as DJSI and FTSE4Good were launched in the last years. In those indexes the shares of social responsible companies, and among others environmental friendly companies, were included. On the financial market there are also investment funds operating on the SRI rules. Many widely recognized capital-banking groups are engaged in such investment activities - UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, HSBC and others. The above mentioned facts lead to the conclusions that even on the financial market ecological aspects of economy are more important than before. This could be a valuable indication for companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borys G., Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
  2. Deml M., May H., Gruenes Geld, Balance Verlag, Stuttgart 2005.
  3. Dziawgo L., Eco-offers of Banks and Investment Funds. Poland & International Trends, UMK, Toruń 2003.
  4. Dziawgo L., Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiskanaturalnego, UMK, Toruń 1998.
  5. "Oeko-Invest" 2005.
  6. "Oeko-Invest" 2006.
  7. Wright Ch., Wealth Managers Rease out Value with Futurology, "Euromoney" 2006, no. 7.
  8. www. sustainable-investment, org/fondprofile/.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu