BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matwiejczuk Wiesław, Samul Joanna
Title
Przemiany zatrudnienia w budownictwie
Employment Structure Changes in Construction Industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 6, s. 35-41, 9 poz. bibliogr.
Keyword
Polityka zatrudnienia, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zatrudnienie, Usługi budowlane, Budownictwo, Przedsiębiorstwo budowlane, Sektor budowlany
Employment policy, Employment restructuring, Employment, Construction services, Construction sector, Construction company, Construction sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Począwszy od lat 90. przedsiębiorstwa budowlane skutecznie ograniczały zatrudnienie na skutek procesu restrukturyzacji, spadku produkcji budowlano-montażowej, postępu technologicznego i organizacyjnego oraz niekorzystnych zmian w przepisach prawa pracy. Dzisiaj sektor budowlany tworzy miejsca pracy. Jednak specjalistów brakuje. Głównymi przyczynami takiej sytuacji są: wyjazdy wykwalifikowanych pracowników za granicę w celach zarobkowych, niski prestiż wykonywanej pracy oraz niedostosowany do potrzeb rynku system edukacji zawodowej i brak zainteresowania kształceniem w zawodach budowlanych. (abstrakt oryginalny)

In the early 90s construction enterprises used to reduce employment as a result of restructuring, decrease of production, technological and organizational progress or unfavorable changes in labor law regulations. Today construction sector creates new work places, however there are too few specialists for such vacancies in the market. The main reasons of such situation are economic emigration of qualified employees, low work prestige, system of professional education not corresponding to market requirements and lack of interest in construction professions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Błaszczak A., Wreszcie praca szuka człowieka, Rzeczpospolita, 4 maja 2006.
  3. Buszko A., Etyka w przedsiębiorstwach budowlanych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 7, Warszawa.
  4. Bojarski L., Głaz J., Nie ma kto i z czego budować, Gazeta Wyborcza, 9 października 2006.
  5. Matwiejczuk W., Przemiany strukturalne budownictwa w latach dziewięćdziesiątych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2001, nr 9, Warszawa.
  6. Pocztowski A., Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak, Kraków 1995.
  7. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltex, Warszawa 2003.
  8. Informacje statystyczne GUS: Roczniki statystyczne, Publikacje statystyczne, Raport Koniunktura Gospodarcza - Budownictwo.
  9. Raport Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych woj. podlaskiego w 2005 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu