BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Kinga
Title
Determinanty struktury kapitału polskich spółek
Capital Structure Determinants in Polish Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 8, s. 21-27
Keyword
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Kapitał, Spółki giełdowe, Finanse przedsiębiorstwa
Company capital structure, Capital, Stock market companies, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja czynników warunkujących wybór struktury kapitałów przez polskie spółki giełdowe w latach 1997-2004. W badaniu wykorzystano metodę regresji wielorakiej. Wyniki badania potwierdzają, iż teoria hierarchii źródeł finansowania najlepiej opisuje decyzje finansowe polskich spółek. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify factors determining the choice of capital structure by Polish stock listed enterprises in the years 1997-2004. Multiple regression method is used in the analysis. The results confirm that the pecking order theory best explains financial decisions of Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barclay M., Smith C. W., Watts L., The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies, Journal of Applied Corporate Finance 1996, No. 8.
  2. Bevan A. A., Danbolt J., Testing for inconsistencies in the estimation of UK capital structure determinants, Applied Financial Economics 2004, No. 14.
  3. Campbell K., Jerzemowska M., Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy, [w:] D. Zarzecki (red.), Financial Management, Objectives - Organisation - Tools, FRR w Polsce, Warszawa 2001, s. 51-76.
  4. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 293-315
  5. Hussain Q., Nivorozhkin E., The Capital Structures of Listed Companies in Poland, IMF Working Paper, WP/97/175, 1997.
  6. Miller M., Modigliani F., The cost of capital, Corporate Finance and theory of investment, American Economic Review 1958, No. 48.
  7. Nivorozhkin E., Financing Choices of Firms in EU Accession Countries, BOFIT, Discussion Paper No. 6,2004
  8. Sierpińska M., Paliwoda G., Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, Nasz Rynek Kapitałowy 2001, 4/124.
  9. Skowroński A., Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] J. Sobiech (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 13-73.
  10. Szczepankowski P., Polityka dywidend w kreowaniu wartości spółek kapitałowych w Polsce, [w:] J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004. s. 621-638.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu