BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Maria
Title
Kontrowersje wokół systemu ubezpieczeń zdrowotnych
The New Health Security System in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 185-194, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Polityka zdrowotna, Ubezpieczenia zdrowotne, Koszty ochrony zdrowia, Reforma służby zdrowia
Health care protection, Health care policy, Health care insurance, Health costs, Health care reform
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem reformy jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego i w dłuższym czasie uzyskanie przez społeczeństwo wpływu na zakres świadczeń i kształt systemu ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono ideę ciągłego podnoszenia jakości (continuous quality development – CQD) oraz związane z tym koszty.

The article discusses the present problems connected with the introduction of the new health security system in Poland. The relation between the cost and the quality of health service has been emphasized as well as the uncertain situation of the independent social health service centers which have appeared recently. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łuczak J.: Jak wykorzystać najbliższe dwa lata dla reformy systemu ochrony zdrowia? Konferencja zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 30 stycznia 1997 r. w Warszawie.
  2. Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995.
  3. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 6 lutego 1997 r.
  4. Żukowski T.: Ciągłe podnoszenie jakości. "Antidotum" 1994 nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu