BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz
Title
Polskie obligacje pasywne w latach 1991-1996
Polish Passive Bonds From 1991 Till 1996
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 195-204
Keyword
Rynek papierów wartościowych, Emisja papierów wartościowych, Obligacje skarbowe, Rynek obligacji
Securities market, Securities emission, Treasury bond, Bond market
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są te spośród polskich obligacji pasywnych przeznaczonych na kraj, które służyły regulacji istniejących już zobowiązań Skarbu Państwa, czyli obligacje nominowane w dolarach USA, obligacja konwersyjna, obligacje na pozyskiwanie środków z Narodowego Banku Polskiego przeznaczonych na operację wdrożenia umowy z bankami komercyjnymi.

This article discusses Polish passive bonds which are a form of fulfilling the existing liabilities of the State Treasury, and which type of domestic public debt: bond denominated in USD, designed to repay State Treasury liabilities to four foreign exchange banks, and coming from the use of convertible currency deposits in those banks of payments requirements (issued in 1991), coversion bond, designed to cover State Treasury indebtendness to the National Bank of Poland that originated in 1989-1991 (issued in 1993), bonds for National Bank of Poland for the purpose of settling the agrement with London Club bank creditors (issued in 1994). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Rynek papierów wartościowych. Warszawa 1992, s. 16-17.
  2. Dług publiczny. Informacja kwartalna III/96. Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publicznego, s. 1-4 (praca nie publikowana).
  3. Informacja na temat zadłużenia wewnętrznego z tytułu skarbowych papierów wartościowych wg stanu na dzień 30 września 1994. Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publicznego, s. 18 (praca nie publikowana).
  4. Jabłoński P.: Nowe papiery wartościowe. "Rzeczpospolita" 1991 nr 217, s. I.
  5. Jabłoński P.: Obligacje konwersyjne. Symboliczne oprocentowanie. "Rzeczpospolita" 1993 nr 152, s. 8.
  6. Mamcarz H.: Innowacje finansowe na rynku obligacji w Republice Federalnej Niemiec. Lublin 1995, s. 31.
  7. Ofiarski Z.: Obligacje skarbowe nominowane w dolarach USA, "Bank i Kredyt" 1992 nr 4, s. 6-7.
  8. Skarbowe papiery wartościowe - charakterystyka - I półrocze 1996. Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publicznego, s. 19-22 (praca nie publikowana).
  9. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1992 roku, s. 53.
  10. Zabielski K.: Finanse międzynarodowe. Warszawa 1994, s. 338-342.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu