BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Piotr
Title
Wybrane problemy z zakresu dostosowywania się banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej
Cooperative Banks Adjustement to the Free Market Economy Some Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 159-168
Keyword
Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Banki, Banki spółdzielcze, Gospodarka rynkowa, System bankowy w gospodarce rynkowej
Restructuring of cooperative banks, Banks, Cooperative banks, Market economy, Banking system in market economy
Note
summ.
Abstract
Dystans, jaki dzieli polskie banki od banków zachodnich, jest określany mianem luki sprawności, na którą składają się: luka kapitałowa, asymetrii, pośrednictwa, zabezpieczenia kredytów, tempa i skali prywatyzacji oraz niedorozwoju instytucjonalnego. W artykule scharakteryzowano tzw. „obszary niedorozwoju”, którymi są: kadry i kwalifikacje, stosunki własnościowe, struktury organizacyjne, stan komputeryzacji, sytuacja finansowa oraz ogólne ograniczenia rozwojowe.

The article discusses aspecific problems of the cooperative banking sector, with an emphasis on reasons for these problems. The article concludes by giving main tendencies for development which have to be taken into account in restructuring these banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Kulawik J.: Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej. "Bank Spółdzielczy" 1994 nr 3.
 2. Alińska A., Kulawik J.: Uwarunkowania procesów dostosowywania się banków spółdzielczych do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. "Bank i Kredyt" 1994 nr 8.
 3. Alińska A., Kulawik J.: Wybrane problemy z zakresu dostosowywania się banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej. "Bank i Kredyt" 1994 nr 12.
 4. Czykier D.: Kondycja finansowa banków spółdzielczych zrzeszonych w BGŻ. "Bank" 1994 nr 5.
 5. Groszek M.: Stan reformy polskich banków. "Bank" 1995 nr 12.
 6. Krysiak Z.: Bank spółdzielczy i jego właściciele. "Bank Spółdzielczy" 1997 nr 1.
 7. Kulawik J.: Bariery rozwojowe banków spółdzielczych. "Bank Spółdzielczy" 1995 nr 11.
 8. Kulawik J.: Uwarunkowania restrukturyzacji banków spółdzielczych. "Bak i Kredyt" 1996 nr 4.
 9. Lisowski J.: Problemy restrukturyzacji sektora bankowego. "Bank i Kredyt" 1992 nr 10-12.
 10. Sawczuk A.: Działalność banków spółdzielczych w świetle wyników kontroli GINB. "Bank Spółdzielczy" 1995 nr 2.
 11. Solorz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Warszawa: BmiB 1996.
 12. Zwolanowski M.: Nowy ład ekonomiczny a "funkcja przystosowania banków". Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych - Ameliówka 1996. Kraków AE 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu