BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarczyk Łukasz
Title
Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - wybrane problemy
Transfer of Undertaking or Part of Undertaking - Selected Issues
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 5, s. 15-22
Keyword
Transfer przedsiębiorstwa, Prawo pracy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Company transfer, Labour law, Supreme Court jurisdiction, Judgments of the European Court of Justice
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w prawie polskim przepisów dotyczących przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Autor omawia przyczyny i formy zmian podmiotowych po stronie pracodawcy oraz ich wybrane konsekwencje w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wskazuje najczęściej pojawiające się problemy praktyczne, powołując liczne orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to summarize experiences concerning the laws on the transfer of undertaking or part of undertaking according to Polish law. The author presents the sources and the legal character of the changes on the employer's part in the area of individual as well as collective labour law. The text indicates the most frequent practical problems highlighted by the Polish Supreme Court and the European Court of Justice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. De Luca-Tamajo, A. Perulli, Labour Law (in Its Individual and Collective Aspects) and Productivity Decentralization. General Report, XVIII World Congress of Labour and Social Security Law, Paris 2006, s. 1-6.
  2. A. Dubowik, Przejście zakladu pracy na innego pracodawcę w pozaumownych stosunkach pracy (uwagi na tle art. 231 § 5 k.p.), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 9.
  3. Z. Hajn, Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 10. A. Tomanek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002.
  4. Ł. Pisarczyk, Przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002.
  5. Ł. Pisarczyk, Zmiany w przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 7, s. 20-21.
  6. J. Royot, Security of Employment and Employability (w:) Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Kluwer Law International 2004, s. 380.
  7. B. Wagner, Pakiet socjalny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 9.
  8. J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 6, s. 27-28.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu