BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stachura Ewa
Title
Marketingowa koncepcja ceny na rynku mieszkaniowym
Pricing Concept and Context in Real Estate Market
Source
Marketing i Rynek, 2007, nr 1, s. 29-36
Keyword
Rynek mieszkaniowy, Ceny nieruchomości, Orientacja marketingowa
Housing market, Real estate prices, Marketing orientation
Abstract
Domy i mieszkania należą do najdroższych produktów nabywanych przez konsumentów. Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce rozwarstwiają się: rosną w prężnie rozwijających się aglomeracjach, pozostają na niezmienionym poziomie lub spadają w mniejszych miastach, szczególnie na obszarach dotkniętych regresem gospodarczym. Zaostrza się konkurencja między producentami oferującymi nowe domy i mieszkania, czyli firmami deweloperskimi, spółdzielniami, pośrednikami i inwestorami indywidualnymi. Cena jest dla nabywcy nieruchomości mieszkaniowej jednym z najważniejszych kryteriów wyboru produktu, dla producenta zaś czynnikiem określającym efekty jego działalności. Konsumenci są gotowi zaakceptować proponowaną cenę domu lub mieszkania, jeśli produkt zaspokaja ich potrzeby w sensie materialnym oraz emocjonalnym i dodatkowo oferuje wartości w postaci satysfakcjonującej komunikacji w trakcie transakcji. Podmioty oferujące nieruchomości mieszkaniowe (najczęściej deweloperzy) w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej coraz częściej przyjmują orientację marketingową, realizują zamierzoną strategię marketingową i wdrażają w praktyce kombinację powiązanych ze sobą instrumentów marketingu, obejmujących również kształtowanie ceny. (abstrakt oryginalny)

Flats and houses are for customers the most expensive products they buy. Their price is the most important factor and determinant in consumer decision making process. Customers are ready to accept even high price, if they recognize functional and additional emotional value, the product can offer. Consumers' behavior in flat building market also depends on developers' marketing strategy including marketing concept of pricing as well. There are two groups of factors (external and internal) that influence pricing decisions. It is important to identify them in flat building market, because they have the specific nature determined here, first of all, by the complicated features of the product, its relatively high price and specific market segmentation. We can list and describe the internal organizational forces that influence pricing decisions: product (house or apartment) features, different types of costs (fixed and variable) contributing to the pricing decisions, long-term and short-term organizational objectives. External factors having influence on the pricing decisions are strictly connected with the demand, consumer's preferences, the number and the size of competitors within the flat building market. In Poland the demand is high and it"s still rising, the supply, in opposite, is limited by bureaucracy, lack of capital and lack of sites for new development, especially in towns. The serious competitor for developers is the aftermarket, where many flats and houses have good location and attractive architecture. Summarizing, we can say, that in flat building market the most decisive factors influencing pricing are high costs of product, the level of demand and consumers' preferences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami. ODDK, Gdańsk 2005, s. 205-206.
  2. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 28-29.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu