BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cypryjański Jacek
Title
Charakterystyka wybranych metod oceny inwestycji informatycznych
The Characteristics of Selected Methods for Information Technology Investments Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2002, nr 15, s. 67-80
Keyword
Inwestycje informatyczne, Badanie efektywności inwestycji, Metodologia oceny efektywności inwestycji, Finansowa ocena inwestycji, Metody oceny finansowej
IT investment, Research efficiency of investment, Methodology of efficiency evaluation of investment, Financial assessment of investment, Methods of financial evaluation
Note
summ.
Abstract
W artykule autor charakteryzuje następujące metody przydatne do oceny inwestycji informatycznych: okres zwrotu, średnią księgową stopę zwrotu, wartość zaktualizowaną netto, wewnętrzną stopę zwrotu, wskaźnik efektywności zarządzania, analizę kosztów-korzyści, metodę MOMC i ekonomikę informacji. Charakterystyka omawianych metod obejmuje definicję, zalety i wady, przydatność metody do oceny inwestycji ex ante i ex post oraz określenie, czy uzyskana daną metodą ocena uwzględnia jedynie korzyści dające się wyrazić w jednostkach pieniężnych, czy również korzyści niemierzalne.

Information technology investments is a very broad category. It includes purchase of a computer hardware, software, development of a computer network and implementation of an ERP system. Business value of an IT investments can vary depending on a type of the investment. It may be a cost reduction, cost avoidance, real-time management information support, better customers service or competitive advantage. Same of the benefits are very hard to measure because they are intangible. The paper presents different measures that can be used to evaluate an IT investment: return period, average return of book value, net present value, internal rate of return, return on management, cost-benefit analysis, MOMC approach and information economics. Advantages and disadvantages of the methods are discussed as well as their ability to measure intangibles and applicability to evaluation on different stages of an investment process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu