BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzior Władysław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ptasińska Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej
Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 705, s. 17-35, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Systemy jakości, Jakość produktów żywnościowych, Piekarnictwo
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality systems, Food quality, Bakery
Note
summ.
Abstract
W Polsce wedle obowiązującej ustawy średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłu spozywczego od 1 stycznia 2004 r. mają obowiązek wdrożenia systemu HACCP. Jest on opracowywany oddzielnie dla każdego produktu lub linii produkcyjnej. W artykule zaprezentowano projekt systemu HACCP dla linii produkcyjnej babeczek śniadaniowych w zakładzie produkcji ciastkarskiej.

As there is a close relationship between food and a state of health, the health safety of food is one of the principal factors shaping the quality of food products. Goods can be introduced into the market only if they fulfill the requirements in that respect, and that is why the HACCP system ranks so high among the quality systems. HACCP, due to the prevention of hazards by strict control of raw materials, manufacturing process, surroundings and producing staff, enables the manufacture of products of warranted quality. In Poland, according to the law in force, since January 1,2004 middle-size and big enterprises of the food industry are obliged to implement the HACCP system. The paper presents the HACCP system designed for a line producing breakfast buns in a biscuit producing plant. As a result of the carried out hazard analysis three critical points of the manufacturing process have been established: preparation of raw materials, baking and storing II (after the manufacturing stage) (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Ambroziak Z., Staszewska E., Janik M., Zasady systemu HACCP i analiza zagrożeń w produkcji piekarskie i ciastkarskiej, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 1999, nr 2.
  2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, www.label.com.pl/po/haccp.html
  3. Higiena produkcji żywności, pod red. D. Kołożyn-Krajewskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP koncepcja i system zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, SITSpoż, Warszawa 1999.
  5. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zapewnienie jakości a bezpieczeństwo zdrowotne żywności, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 6.
  6. Loken J.K., The HACCP Food Safety Manual, John Wiley&Sons Inc., New York 1995.
  7. Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością, pod red. A. Gach, Wydawnictwo Verlag Dashöfer Spółka z o.o., Warszawa 2002.
  8. Staszewska E., HACCP – teoria i praktyka, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2002, nr 7.
  9. Witkowski A., HACCP cz. l, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 6.
  10. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, pod red. J. Kijowskiego i T. Sikory, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu