BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garczarczyk Józef
Title
Analiza wahań koniunktury na rynku usług bankowych w Polsce w latach 1992-2002
The Analysis of Business Fluctuations on Banking Services in Poland in 1992-2002
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 17-32, wykr.
Keyword
Rynek usług bankowych, Usługi bankowe, Rynek ubezpieczeniowy, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne
Banking services market, Banking services, Insurance market, Business trends, Business cycles, Business fluctuations
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonana została analiza wahań koniunktury na rynku usług bankowych w latach 1992-2002, w zakresie kolejnych wielkości: liczby obsłużonych klientów, wartości pozyskanych przez banki środków, wartości depozytów złotowych i walutowych, oprocentowania depozytów, wartości udzielonych przez banki kredytów, wartości kredytów złotowych i walutowych, oprocentowania kredytów, wartości kredytów nie spłaconych, wartości pozostałych usług bankowych. Podstawą analizy wahań koniunktury były wyniki cokwartalnych badań koniunktury na rynku usług bankowych, prowadzonych od 1992 roku przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu wraz z Zakładem Badań Marketingowych INFOMARKT. Syntetyczna ocena koniunktury na rynku usług bankowych w Polsce została porównana z wynikami badań prowadzonych na rynku usług ubezpieczeniowych.

Banking services is one of the most dynamic markets in Poland. However, the rate of growth of this market has been inconstant according to the results of quarterly business tendency surveys, which have been conducted by the Marketing Research Department of the Poznań University of Economics since 1992. By the end of 1996 progressive increases for most market indicators were observed. However, since then increases started to be digressive. This tendency towards decreasing rate of growth was the result of the overall economic situation. During the period tested, there were differences in number, length, and magnitude of the phases of business cycles on the deposit and savings services markets. One can also observe differences in business cycles in he foreign exchange and the Polish zloty services markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu