BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerczyńska Maria
Title
Badanie koniunktury w handlu detalicznym
Business Trend Research on Retail Trade
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 51-60, rys.
Keyword
Handel detaliczny, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Metoda testu koniunkturalnego
Retail trade, Business trends, Business cycles, Business fluctuations, Business condition test method
Note
summ.
Abstract
Tematem referatu była analiza kształtowania się koniunktury gospodarczej w polskim handlu detalicznym w okresie 1993-2002. Badania koniunktury w handlu prowadzono za pomocą dwóch rodzajów ankiet: miesięcznej i kwartalnej. W miesięcznej zawarto pytania dotyczące prognozy i diagnozy, w kwartalnej - uwarunkowań koniunktury, tak zewnętrznych jak i zewnętrznych. Ponad ośmioletnia analiza koniunktury, przeprowadzona została metodą testu koniunktury, w dwóch klasycznych ujęciach: pierwsze oznacza pogłębioną analizę w przekroju grup wielkościowych jednostek handlowych (1-9 pracujących, 10-49, 50-249 oraz 250 i więcej), drugie - w przekroju czterech podstawowych branż towarowych (żywność, włókno, odzież, obuwie, meble, RTV i AGD oraz pojazdy mechaniczne).

Business tendency surveys in retail trade have been conducted since 1993 and based monthly sample enquiry of 2000 firms. Basic indicators of the condition of the market show a decrease since 1999. However, the first sings of stabilisation can be dated in the second quarter of 2002. The same deteriorating tendency in retail trade has been experienced in most European countries in the period 2000-2002. However, in the other candidate countries there was an increase in retail during the same period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu