BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelak Eugeniusz
Title
Koniunktura w rolnictwie
Economic Trend in Agriculture
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 33-49, tab., rys., bibliogr. 4 poz., załącznik (ankieta gospodarstwa rolnego)
Keyword
Rolnictwo, Koniunktura gospodarcza, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej
Agriculture, Business trends, Synthetic indicator of the business climate
Note
summ.
Abstract
Treść referatu dotyczy analizy kształtowania się koniunktury gospodarczej w rolnictwie polskim, w latach 1993-2002. Podstawą badań jakościowych koniunktury była ankieta, której układ pozwolił na pozyskanie danych do obliczenia wskaźników koniunktury, ocenę związków gospodarstw z rynkiem, poznanie wysiłków inwestycyjnych gospodarstw, ustalenie stopnia wykorzystania przez rolników pomocy finansowej państwa oraz na poznanie stosunku rolników do idei zjednoczenia Polski z UE. Jakościowe badania koniunktury w rolnictwie, prowadzone od 1992 roku w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH, pozwalają na stawianie hipotez i prognoz w czym wyraża się ich przydatność w poznawaniu rzeczywistości.

Science 1992 the Research Institute of Economic Development of the Warsaw School of Economics has conducted business surveys in Poland, focusing on agriculture sector. The surveyed farms are large than the average farms in the country. Their owners are younger and better prepared for the agricultural profession. The surveyed group (approximately 1500) of farms constitutes and intellectual and financial vanguard of all farms in Poland. The general business indicators (constructed from cash receipts and confidences indicators) showed that there were three periods as regard the economic situation of agricultural farms in the 90s.: first - improvement since 1993 up till 1996/97, after a period of deep deterioration of income in the years 1990-1992; second - radical deterioration since 1996/97 until 1998/99; third - gradual improvement till 2002, however, the economic situation of the agrarian population has deteriorated in the last months. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu