BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matkowski Zbigniew
Title
Wskaźniki klimatu gospodarczego jako narzędzie oceny koniunktury
Economic Sentiment Indicators as a Tool for Business Activity Appraisal
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 175-198, wykr., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Gospodarka, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Prognozy gospodarcze, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Przegląd literatury
Economy, Business trends, Business cycles, Economic forecast, Synthetic indicator of the business climate, Literature review
Note
summ.
Abstract
Referat jest fragmentem szerszych badań nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej. Celem tych badań było opracowanie zestawu złożonych wskaźników, opartych na danych ilościowych i jakościowych, które mogłyby służyć do monitorowania zmian ogólnego poziomu aktywności gospodarczej i prognozowania tendencji koniunktury. W ramach referatu objaśniona została koncepcja ogólnego wskaźnika koniunktury opartego na wynikach badań ankietowych oraz formuły zastosowane przy jego obliczaniu. Następnie przedstawiono uzyskane wyniki empiryczne oraz ocenę zgodności otrzymanych wskaźników z rzeczywistym rozwojem gospodarki. Analiza obejmuje okres 1994-2001.

The paper presents a set of composite indicators of economic activity for Poland based on qualitative data from business and consumer surveys. They refer to the concept of economic sentiment indicator (ESI) used in EU countries, but some alternative concepts proposed by the author are tested as well. Time series of the indicators have calculated for the period 1994-2001, using four alternative formulas and two different sets of survey data. Autoregressive projections for 2002 are also available. Statistical properties of the indicators are analysed and business tendencies revealed by their evolution are compared with the actual economic developments, as reflected by GDP and industrial production index. The ultimate aim is to assess the performance of such indicators in business cycle analysis and their relevance for economic policy purposes. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu