BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu jako wynik stanu kondycji polskiej gospodarki w okresie 1994-2002
Economic Trend in Trade as the Outcome of Polish Economy Condition in 1994-2002
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 61-72, wykr., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Handel, Przedsiębiorstwo handlowe, Koniunktura gospodarcza, Metoda testu koniunkturalnego, Ocena kondycji przedsiębiorstwa
Trade, Commercial enterprises, Business trends, Business condition test method, Assessment of the condition enterprise
Note
summ.
Abstract
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie prowadzi badania koniunktury w handlu od 1993 roku. Prowadzone są one za pomocą testu koniunktury na podstawie ankiety. Wyniki ankiety są obliczane dla całego kraju w następujących przekrojach: rodzaje własności przedsiębiorstw, dziedziny działalności handlowej (branże), charakter prowadzonej działalności (hurt, półhurt, detal), wielkość ośrodków, w których przedsiębiorstwa handlowe prowadzą swoją działalność oraz wielkość przedsiębiorstwa, mierzona ilością zatrudnionych osób. Zaprezentowane wyniki badań koniunktury obejmują lata 1994-2002. W ramach artykułu opisane zostały również czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw handlowych.

The Research Institute of Economic Development of the Warsaw School Economics has conducted business test surveys in trade since 1993. During the period 1994-1997 results of research have shown a very positive situation in polish trade, however there were short, seasonal periods of economic breakdown at the beginning of each year. However, the economics situation in trade has deteriorated starting from the third quarter of 1998 till the third quarter of 2002. During the tested period, foreign trade companies faced the most difficulties as compared to companies of different ownership. From the beginning of the period examined, four factors have limited improvements of economic situation of trade companies, these are: competition, insufficient demand, costs of labour and high interest rates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu