BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załuska Urszula
Title
Próba konstrukcji krótkookresowych prognoz koniunktury dla działalności produkcyjnej (sekcja D)
Attempt at Construction of Short-Term Economic Forecast for Production Activity
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 231-243, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wskaźniki jakościowe, Produkcja, Koniunktura gospodarcza, Metoda testu koniunkturalnego, Prognozy gospodarcze
Qualitative coefficients, Production, Business trends, Business condition test method, Economic forecast
Note
summ.
Abstract
W ramach referatu przedstawione zostały wyniki badań, których celem było zbudowanie syntetycznych zmiennych wiodących, bazujących na wynikach przemysłowego testu koniunktury oraz wykorzystanie tych zmiennych i opartych na nich modeli do prognozowania koniunktury sekcji D (Działalność produkcyjna) w Polsce. Zaproponowana została koncepcja prognozowania koniunktury sekcji D w oparciu o wskaźniki jakościowe charakteryzujące sytuację wybranych działów tej sekcji. Badanie przeprowadzono na danych miesięcznych obejmujących okres od czerwca 1992 roku do grudnia 2000 rok, a prognozy wyznaczono na poszczególne miesiące 2001 roku.

The paper presents decision variables based on results of business tendency surveys and the application of these variables in models which aim to predict condition of the production sector in Poland (section D). Research was based on monthly data from Main Statistical Office and was covering the period from June 1992 till December 2000, and prognoses were made for each month of 2001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu