BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mocek Marek
Title
Przydatność testu koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług ubezpieczeniowych
The Applicability of Business Cycle Analysis in the Predication of the Economic Situation in Insurances Market
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 211-222, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Koniunktura gospodarcza, Prognozy gospodarcze, Metoda testu koniunkturalnego, Analiza finansowa ex-post
Insurance market, Business trends, Economic forecast, Business condition test method, Ex post financial analysis
Note
summ.
Abstract
W ramach referatu, autor starał się odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywna opinia o prognozach uzyskiwanych w wyniku badań prowadzonych metodą testu koniunktury będzie również pomocna w przypadku krótkookresowych prognoz koniunktury na rynku ubezpieczeniowym. Materiał empiryczny w badaniu stopnia trafności prognoz otrzymywanych metodą testu koniunktury z faktycznym kształtowaniem się prognozowanych wielkości, pochodził z cokwartalnych badań koniunktury prowadzonych przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu. Analizie poddane zostały szeregi odpowiednich sald koniunktury dotyczące okresu od II kwartału roku 1993 do IV kwartału 2001.

The paper presents the assessment of the applicability of business cycle analysis in the predication of the economic situation in insurance markets. These analyses were composed from predications based on three indicators, which are according to the author the most important for estimates of business tendencies on the Polish insurance market. These are total value of gained premium, total loss ratio, and the general financial situation. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu