BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Małgorzata Alicja
Title
Uporczywa dyrektywa
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 43, s. 14-15
Keyword
Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Instrumenty finansowe, Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Finanse publiczne
Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Financial instruments, Polish Act on Investment Funds, Public finance
Note
Zawiera tabelę: Kluczowe zagadnienia zawarte w dyrektywie MiFID
Abstract
Dyrektywa MiFID powinna zacząć obowiązywać we wszystkich krajach unijnych od 1 listopada 2007 roku. W Polsce nie będzie – brakuje przepisów prawnych. Ministerstwo Finansów za jeden z powodów opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej rynku instrumentów finansowych (MiFID) uważa przedterminowe wybory, a co za tym idzie, brak czasu na przegłosowanie niezbędnych nowelizacji ustaw. Nowelizacje dotyczą wielu ustaw, m.in. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Prawda jednak jest bardziej brutalna. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu