BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek
Title
Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Polski w okresie transformacji (próba oceny)
The Impact of Foreign Trade on the Economic Growth Rate in Poland during the Transformation Period (an Attempt to Estimation)
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 283-294, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Wzrost gospodarczy, Handel zagraniczny
Systemic transformation, Economic growth, Foreign trade
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęta została próba oszacowania czy i w jakim stopniu handel zagraniczny wpływał, od strony popytowej, na dynamikę wzrostu gospodarczego Polski. W drugiej części autor próbował ustalić, które z konkretnych uwarunkowań Polski sprzyjały, a które ograniczały pozytywny wpływ czynników zewnętrznych na rozwój gospodarczy. Niezależnie bowiem od powszechnej akceptacji pozytywnego wpływu otwarcia na gospodarkę, wskazuje się na czynniki, które owo działania osłabiają lub wzmacniają.

This paper is an attempt to assess the impact of foreign trade on the economic growth rate in Poland during the transition period. First, it discusses main reforms in the field of foreign exchange. Secondly, the criteria of the assessment of foreign trade policy are discussed. Confronting the results of these two analyses one can observe that there is a liberal system in this field in Poland and due to this, according to theory there should be positive impact on foreign trade. However, the role of foreign trade in Poland has been more noticeable in appeasing fluctuations in domestic demand rather than in influencing economic growth. It might results from the fact, that not all factors, which are necessary to reveal all the positive aspects of liberalisation, were fulfilled. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu