BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Welfe Aleksander
Title
Potencjalne skutki wzrostu popytu konsumpcyjnego : analiza na podstawie modelu WK2000
The Potential Results of Increase of Private Consumption: Analysis on the Ground of Model of the Polish Economy WK 2000
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 319-330, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Popyt konsumpcyjny, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki, Modele ekonometryczne, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
Consumption demand, Macroeconomic modelling of economy, Econometric models, Scenarios of socio-economic development
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rezultaty analiz symulacyjnych, przeprowadzonych na kwartalnym makromodelu gospodarki narodowej Polski WK2000, obejmujące ostatnie trzy lata prób 1996-1998. Pierwsza symulacja pokazuje rezultaty wzrostu popytu gospodarstw domowych o 10 procent który mógłby nastąpić w skutek autonomicznego wzrostu dochodów do dyspozycji (np. kredytów konsumpcyjnych). Drugi eksperyment pokazuje potencjalne skutki, jakie wywołałby podtrzymywany, jednoczesny wzrost płac przeciętnych w sektorze przedsiębiorstw i usług rynkowych.

The paper presents results of the simulation experiments performed on macroeconometric, quarterly model of the Polish economy WK2000. It has been showed that automatic increase of private consumption has a positive impact on growth of the economy. The threats from the inflation side are moderate and are offset by positive reaction of production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu