BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Jolanta
Title
Środowisko przyrodnicze w rozwoju gospodarczym
Environmental Surrouding in Economic Development
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 295-308, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Polityka ekologiczna, Ekorozwój, Strategia ekorozwoju, Ochrona środowiska, Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Świadomość ekologiczna, Przegląd literatury
Economic development, Sustainable development, Ecological politics, Eco-development, Eco-development strategy, Environmental protection, Environmental barriers to economic development, Ecological awareness, Literature review
Note
summ.
Abstract
W wyniku narastania zagrożeń ekologicznych zaczęto podejmować próby analiz ekologicznych, dotyczących prawidłowego wykorzystania zasobów i walorów środowiska. Autor przedstawił problem wykorzystania zasobów naturalnych środowiska w teorii ekonomii, po czy omówił temat zasadniczy czyli rolę środowiska przyrodniczego w rozwoju gospodarczym, poruszając przy tym problem ekologicznych barier tego rozwoju (bariery surowcowe, regionalne, krajobrazowe i odporności ekosystemów). Na koniec autor omówił koncepcję ekorozwoju czyli ekologicznego podejścia do planowania rozwoju ekonomicznego. W podsumowaniu podkreślił, że uwzględnienie fizycznych i biologicznych reguł życia na Ziemi jest sprawą zasadniczą zarówno dla ochrony przyrody, jak i dla rozwoju ekonomicznego.

The paper presents the evolution in the understanding of the value of environmental resources in the theory of economics, and connected with this issues of the ecological barriers for development. It concludes with a description of eco-development as a new concept of economic development, which results from the increasing problem of ecological crisis. This new concept of eco-development, is aimed at halting the deterioration of the environment, by using a new strategy of economic development, which is minimising the negative impact of economic activity on the environment. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu