BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milewska Anna
Title
Polityka inwestycyjna (1)
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 43, s. 22-23
Keyword
Portfel papierów wartościowych, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Fundusze otwarte
Portfolio securities, Open pension funds' investments, Open-ended investment companies
Note
Zawiera wykresy: [1] Wartość portfeli inwestycyjnych wszystkich OFE w latach 2000-2005 (w mln złotych), [2] Struktura uśrednionego portfela inwestycyjnego OFE w latach 2000 i 2005
Abstract
Celem utworzenia nowego systemu emerytalnego była spłata międzypokoleniowego długu zaciągniętego u społeczeństwa w przeszłości oraz zabezpieczenie starości osób obecnie aktywnych zawodowo. Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych jest to zestawienie lokat dokonywanych z aktywów funduszu przy uwzględnieniu normatywów związanych z inwestowaniem przez OFE. Wartość portfela inwestycyjnego jest zatem mniejsza niż wartość aktywów netto. Różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami wynika z części aktywów pozostawionych m.in. na uregulowanie zobowiązań OFE. Ponadto są to środki pieniężne utrzymywane na różnych rachunkach oraz należności m.in. z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego, z tytułu dywidend pożyczek i odsetek. Portfel inwestycyjny jest jednak najistotniejszym składnikiem aktywów netto, gdyż jego wartość przeważnie oscyluje w przedziale 90-99,5 proc. w zależności od konkretnego funduszu. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu