BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binsztok Aleksander
Title
Niekonwencjonalne metody zarządzania jako odpowiedź na dynamikę zmian w organizacji i otoczeniu
Unconventional Methods of Management as the Answer on the Dynamic of Changes in the Organization and Environment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 540-546, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie w procesie zmian, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Niekonwencjonalne zarządzanie
Organisational change, Change management, Management under change process, Enterprise management, Unorthodox management
Note
summ.
Abstract
Omówiono nietypowe metody komunikowania się w organizacji oraz sposoby motywowania do efektywniejszej pracy. Przedstawiono również niekonwencjonalność rozwiązań osiąganą dzięki kreatywnym postawom pracowników i poprzez nietypową organizację pracy zespołów.

In this article an author underlines the need of using the unconventional methods of management. Author presents also practical examples of firms, which on the field of communication, organization of work, motivation and marketing, in the informal way generate interesting ideas and effectively introduce them to life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Atuty konkurencyjności dzięki wirtualnym formom współpracy (1998), "Zarządzanie na Świecie", nr 7.
  2. Dąbrowski Ł. (2001), Kreatywność, czyli rozciąganie umysłu, "Manager", nr 1.
  3. Nestorowicz P. (2001), Organizacja na krawędzi chaosu. Konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  4. Nordstrom K., Ridderstale J. (2001), Funky biznes, WIG Press, Warszawa.
  5. Nussbaum B. (2005), Jak budować innowacyjne firmy, "BusinessWeek", nr 15/16.
  6. Pascale R., Athos A., Goss T. (1993), The Reinvention Roller Coaster, "Harvard Business Review".
  7. Sukces = Internet + marzenia + inicjatywa pracowników (2001), "Zarządzanie na Świecie", nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu