BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzewiecki Jakub
Title
Model biznesowy dyrygenta w warunkach kompresji czasu - opis przypadku
The Conductor Business Model under Time Compression Diseconomies Circumstances - Case Description
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 556-563, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Modele biznesowe, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Model przedsiębiorstwa
Business models, Organisational change, Change management, Model of enterprise
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono przykład efektywnego zastosowania modelu biznesowego Dyrygenta w warunkach kompresji czasu. Wykorzystano klasyfikację modeli biznesowych zaproponowanych przez K. Obłoja.

The goal of the paper is to describe an example of effective conductor business model application under time compression diseconomies circumstances. In the paper, an example of a company which applied this type of business model and succeeded in many areas, was described. Therefore, the conductor business model may be a good way to cope with time compression diseconomies connected with the need of quick and effective obtaining various resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baden-Fuller C., Targett D., Hunt B. (2000), Outsourcing to Outmaneuvre: Outsourcing Re-defines Compteti-tive Strategy and Structure, "European Management Journal", vol. 18, nr 3, June.
 2. Bossidy L., Charan R., (2004), Business Supermodels; What Should You Change and What Should You Keep in Your Organization?, "CIO", 15 listopada, vol. 18, Iss. 4.
 3. Drzewiecki J. (2005), Możliwości wykorzystania modelu biznesowego Dyrygenta na przykładzie firmy z sektora zarządzania nieruchomościami, [w:] Zmiana Warunkiem Sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
 4. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
 5. Kent-Smith E., Thomas S. (1995), Luck Had Nothing To Do With it: Launching the U.K. Largest Consumer Brand, "Journal of The Market Research Society", nr 2.
 6. Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 7. Krupski R. (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, AE, Wrocław.
 8. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 9. Magretta J. (2002), Why Business Models Matter? "Harvard Business Review", May.
 10. Niemczyk J., Drzewiecki J. (2005), Modele biznesowe w zarządzaniu (w druku).
 11. Obłój K, (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 12. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 68 (3).
 13. Sleight P., Smith G., Walker J. (2002), Optimising Retail Networks: a Case Study of Locating Cameloľs Lottery Terminals, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", vol. 10 Iss. 4, London.
 14. Slywotzky A., Morrison D. J., Andelman B., (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 15. Wagner H. (2004), Internalizaron Speed and Cost Efficiency: Evidence from Germany, "International Business Review", nr 13.
 16. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu