BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutka Ryszard, Czerska Małgorzata
Title
Ryzyko społeczne w procesie zmian
The Social Risk in Process Of Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 578-585, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian, Ryzyko społeczne
Organisational change, Management under change process, Social risk
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę, składowe oraz metodykę pomiaru ryzyka społecznego oraz przedstawiono przykład zastosowania metodyki pomiaru społecznego ryzyka w procesie zmian.

This paper focuses on rather rarely undertaken subject - social risk in a process of changes. It is divided into three chapters: presentation of essence, meaning and areas of risk in process of changes, characteristic of social aspects of this risk and methodology of its evaluation, an example of implementing methodology presented above. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Curie R.M. (1964), Work stady, BiM, London.
  2. Gil Z. (2001), Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, Wyd. Naukowo- -Dydaktyczne, Kraków.
  3. Kaczmarek B., Sikorski C. (1999), Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź.
  4. Mankin P., Cooper C., Cox C. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w procesie pracy, PWN, Warszawa.
  5. Stępień P. (2004), Zarządzanie ryzykiem projektów, www.info.pl, 12.12.2004.
  6. Stoner J.A., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  7. Zander N. (1986), Resistance of Change - Its Analysis and Prevention, [w:] B. Nogalski, Sterowanie zmiana organizacyjną w instytucji, UG, Gdańsk.
  8. Żurek B. (1999), Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego EMS, Materiały I Konferencji Project Management - Doświadczenia, Metody, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu