BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańda Andrzej
Title
Kulturowe uwarunkowania skuteczności procesu zmian. Studium przypadku firmy X
Cultural Influence in the Efficiency of the Process of Changes. The Case Study of the Company X
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 586-593, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Kultura organizacji
Organisational change, Change management, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Omówiono dylematy wyboru wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono projekt i wdrażanie programu zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

The scientific description analyses the matter of meaning of the culture of the organization in the process of organizational changes, modifications. Author has presented the matter of choosing the methodology of the process of changes that the managers of the process of modifications have to del with the description analyses also the question of the right decision: whether to realize the modifications in order with the rules of technocratic approach or the humanistic one. The case study the real process of changes in the company X reflects the meaning of the culture of organization in the efficiency of the modification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beer M., Nohria N. (2003), Skuteczne zarządzanie zmiana: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami, "Harvard Business Review", październik.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
  3. Carr O.K., Hard K.J., Trabant W.J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
  4. CEO (2005), Magazyn Kadry Zarządzającej.
  5. Stańda A. (2005), Model wartości konkurujących jako wyznacznik zmiany kulturowej w organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu