BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejuk Marian
Title
Problemy demograficzne regionu jeleniogórskiego
Demographic Problems of Jelenia Góra Region
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 151-164, rys., tab.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Przemiany demograficzne, Sytuacja demograficzna, Struktura demograficzna ludności miejskiej, Migracja ludności
Demographic transformation, Demographic situation, Demographic structure of the urban population, Population migration
Note
summ., Zsfg.
Country
Region jeleniogórski
Abstract
Obserwowane przez autora zjawiska w rozwoju ludności, były inspiracją do podjęcia szczegółowych badań empirycznych, na przykładzie miasta średniej wielkości, jakim jest Jelenia Góra i otaczające ją gminy, w ostatnim dziesięcioleciu. Szczególnym przedmiotem zainteresowania autora były zmiany w rozmieszczeniu ludności, ruch naturalny oraz zmiany w strukturze wiekowej ludności. Zdaniem autora, przykład Jeleniej Góry pokazuje, że już teraz można mówić o kryzysie ludnościowym większości polskich małych i średnich miast, a otwarcie zagranicznych rynków pracy niewątpliwie pogłębi proces wyludniania się miast i wsi oraz starzenia się społeczeństwa.

The hereby article presents an analysis of problems in population development of Jelenia Góra between 1995 and 2004. The research covered changes in number and structure of population according to sex and age. The analysis concentrates in particular on the factors of population development, i.e. natural movement covering births, deaths, natural growth, marriages, internal and external migratory movement expressed in migration balance. The research concentrates on cause-result analysis of occurred problems at the background of social and political situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu