BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłeczek Ryszard
Title
Komunikacyjne aspekty planu marketingowego
Communicative Aspects of Marketing Plan
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing (1), 2004, nr 1029, s. 35-41
Issue title
Problemy teorii i praktyki marketingu
Keyword
Informacja marketingowa, Plan marketingowy, Strategia marketingowa, Metody portfelowe
Marketing information, Marketing plan, Marketing strategy, Portfolio methods
Note
summ.
Abstract
Plan marketingowy jest dokumentem stanowiącym instrument komunikacji między działem marketingu a innymi działami w przedsiębiorstwie. Przedstawiono spojrzenie na konstrukcję planu marketingowego z punktu widzenia jego wartości komunikacyjnej, tj. zdolności planu marketingowego, jako dokumentu przygotowywanego przez dział marketingu, do przekonania osób w przedsiębiorstwie, którzy mają podejmować decyzje dotyczące przyznania budżetu na realizację tego planu.

How to prepare a marketing plan? Many standard procedures and elements of a good marketing plan have been described in the extant body of the literature. The article defines and explains three elements that make marketing plan a good instrument of persuading: presence of the warning forecast in the marketing plan, integrating of the profit and loss statements with non-financial information (portfolio analysis), costs and results comparison of the alternative decisions: to implement the proposed plan and not to implement it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. McDonald M. Marketing Plans, How to Prepare them. How to Use them, Butterworth – Heinemann, Oxford, London, 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0720
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu